E-learning

 

NASZE SUKCESY

 

SOCRATES


 

WAŻNE STRONY

Bezpieczna Szkoła

http://bezpieczna-szkola.com/bezpieczna-szkola-2012-i-tura.html

BIP

SONDA

Co najchętniej robisz w czasie wolnym?
 
Nagroda dla uczniów kl. 7c - uczestników warsztatów teatralnych online! PDF Drukuj Email
14 grudnia 2020 r. na platformie YouTube oficjalnie zakończono i podsumowano działania w ramach projektu edukacyjnego TEATR W SIECI/NATENCZAS, który Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zrealizował ze szkołami z województwa podkarpackiego.
Jury konkursu (w składzie: przewodniczący p. Jan Nawara  - Dyrektor Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie,
p. Małgorzata Rauch – Podkarpacka Kurator Oświaty, p. Robert Godek – Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego woj. podkarpackiego, p. Jagoda Skowron – pełnomocnik dyrektora teatru i główny koordynator projektu), doceniając niezwykłe zaangażowanie, zapał i wyjątkową pasję uczniów, postanowiło przyznać nagrody.

Cieszymy się ogromnie, że znaleźliśmy się w ścisłym gronie zwycięzców!
Nagrodzone działania   były częścią programu pt.. „Wsparcie szkół i placówek w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”będącego inicjatywą Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
 Zrealizowano 3 zadania:
- Teatr w domu, czyli udostępnienie szkołom wideoprojekcji wybranych spektakli (wzięły w nim udział 103 placówki; spektakle w sieci obejrzało ponad 7 tysięcy uczniów)
- Warsztaty teatralne, czyli zajęcia, które wokół wybranego tekstu literackiego prowadzili z uczniami aktorzy (wzięło w nim udział 26 placówek, w tym 138 uczniów);
- Konkurs recytatorski „Polska poezja religijna” z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego poprzedzony konsultacjami online w zespołach uczeń-aktor (wzięło w nim udział 21 placówek, w tym 33 uczniów) –       w tej kategorii przyznano 3 nagrody.
Realizacje zadań trwały od maja 2020 r. ( z wakacyjną przerwą) do grudnia 2020 r.
                                                                                                                      L.K.
 
Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Wolontariat


MAPA KULTURY

 

KOMISJA EUROPEJSKA


 

FRSE

Erasmus+

eTwinning

KOŁO MUZYCZNE


 

KOŁO EKOLOGICZNE

 

WERSJE JĘZYKOWE

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości