Drukuj
  
          


Rada Rodziców Zespołu Szkół w Chorzelowie:

Przewodnicząca:  Angelika Fudali-Strzępka  tel. 508 264 037
Z-ca przewodniczącej: W roku szkolnym 2020/2021 składka na Komitet Rodzicielski wynosi 10 zł.
Pieniądze tak zebrane w całości przeznaczone są dla dzieci.


Na koniec bieżącego roku szkolnego przewidziane są nagrody dla uczniów kreatywnych oraz z najlepszymi osiągnięciami. Nagrody pieniężne w postaci bonów na zakupy przyborów szkolnych fundowane są przez prywatnego sponsora.