Szkoła pamięta! Drukuj
Uczniowie Zespołu Szkół w Chorzelowie przyłączyli się  do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.


Kulminacja działań zgodnie z prośbą pana ministra Dariusza Piontkowskiego odbyła się 25 października. Tego dnia nasi uczniowie i nauczyciele odwiedzili miejscowy cmentarz, porządkowali opuszczone groby, palili znicze i wspominali osoby ważne dla naszej społeczności: Leonarda Bazylińskiego – żołnierza AK, który przeżył rzeź Polaków na Wołyniu, oraz Karola Pełzaczyńskiego- emerytowanego kierownika w Grochowem, uczestnika Powstania 1863 roku. Ponadto uczniowie posprzątali teren symbolicznej nekropolii Polaków poległych w czasie I i II wojny. Na środku nekropolii stoi murowana kapliczka,  wewnątrz której  mieszczą się, drewniane tablice z nazwiskami poległych w I wojnie, a na zewnątrz tablice z nazwiskami tych, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Aby uczcić ich pamięć uczniowie zapalili tam białe i czerwone znicze.

Do naszych działań w ramach hasła „Szkoła pamięta” możemy również zaliczyć akcję BohaterOn. Jest to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Uczniowie klas V- VIII na godzinach wychowawczych w ciekawy sposób poznawali historię ludzi żyjących w czasie drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą. W dowód uznania i wdzięczności młodzież przygotowała laurki i listy. Wykonane prace zostały przesłane do wrocławskiej Fundacji Rosa, a stamtąd trafiły do żyjących Powstańców.

Pamiętaliśmy również o Polakach pochowanych za wschodnią granicą. W ramach akcji „Światełko Pamięci dla Łyczakowa” zbieraliśmy białe i czerwone znicze, które za sprawą oddziału Telewizji Rzeszów trafiły przed 1 listopada na polskie groby na największych lwowskich nekropoliach i cmentarze w małych miejscowościach obwodu lwowskiego.

Inicjatorem i koordynatorem działań „Szkoła pamięta” było Szkolne Koło Wolontariatu.
M.A.