Zajęcia po feriach dla uczniów IV-VIII Drukuj


Dyrektor SP informuje, że zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych nadal zostają zawieszone. Uczniowie pracują zdalnie.