Drukuj

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CHORZELOWIE
STATUT PRZEDSZKOLA W CHORZELOWIE
STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W CHORZELOWIE
MISJA SZKOŁY
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ W CHORZELOWIE
RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHORZELOWIE
RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W CHORZELOWIE
SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY W ROKU SZKOLNYCH 2021/2022
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIU
PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA W SZKOLE
PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU
KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLASY VIII

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA (POWROTU DO SZKOŁY) - ANEKS


SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZESPOŁU SZKÓŁ W CHORZELOWIE