Drukuj

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CHORZELOWIE
STATUT PRZEDSZKOLA W CHORZELOWIE
STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W CHORZELOWIE
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY W ROKU SZKOLNYCH 2019/2020
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA
PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE
PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU


Dokumenty do pobrania: http://zs-chorzelow.pl/index.php/aktualnosci/1064-procedury-zapewnienia-bezpieczenstwa-w-szkole-i-przedszkolu