E-learning

 

NASZE SUKCESY

 

SOCRATES


 

WAŻNE STRONY

Bezpieczna Szkoła

http://bezpieczna-szkola.com/bezpieczna-szkola-2012-i-tura.html

BIP

SONDA

Co najchętniej robisz w czasie wolnym?
 
„ Świat na scenie, czyli przedstawienie” PDF Drukuj Email

„ Świat na scenie, czyli przedstawienie”- to temat projektu edukacyjnego, który realizowała pod kierunkiem p. Aliny Łukaszek 9-osobowa grupa uczniów z kl. III a i III b. Projekt zakładał zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczącej teatru, jego genezy i historii. Uczniowie poznawali też różnorodne znaki teatru, specyfikę pracy ludzi związanych z teatrem np. scenografów, kostiumologów, charakteryzatorów, akustyków, reżyserów teatralnych. Uczyli się reguł wykonania afisza teatralnego. Gromadzili terminologię związaną z tą dziedziną sztuki i objaśniali jej znaczenie w opracowanym i wydanym „Słowniczku terminów teatralnych”. Pozyskana z różnorodnych źródeł wiedza znalazła też przełożenie na prezentacje multimedialne (o historii teatru, o realizacji projektu), plansze ( budowa teatru greckiego), afisze teatralne.
Projekt realizowany był dwuetapowo.
Pierwszy etap – koncentrował uwagę uczniów na teorii .
Drugi etap – wymagał wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce ,a tą praktyką było przygotowanie przez uczniów inscenizacji baśni „Dwie Dorotki”.
Zarówno jeden jak i drugi etap sprawdzały kreatywność ,samodzielność oraz pomysłowość uczestników projektu. W trakcie przygotowywania przedstawienia uczyli się oni umiejętności współpracy w grupie , odpowiedzialności za nią , doskonalili komunikację językową i wzmacniali poczucie własnej wartości.
Prezentacja zgromadzonej wiedzy miała miejsce na lekcjach języka polskiego z racji tego ,ze jej zakres odpowiadał treściom podstawy programowej ,stanowił uzupełnienie i rozszerzenie tych treści.
Cześć praktyczna adresowana była do młodszych odbiorców ,dlatego Dzień Dziecka był ku temu doskonałą okazją. W dniu 1 czerwca inscenizacje obejrzały przedszkolaczki, dzieci z zerówki, pięciolatki a nawet uczniowie szkoły podstawowej. Przedstawienie bardzo się podobało ,o czym świadczą przejęte buzie, zwłaszcza najmłodszej widowni i gromkie brawa. Trud włożony w przygotowanie projektu, godziny zmudnych prób nie poszły na marne .Utwierdziły projektowiczów w przekonaniu ze : ,,Chciec to móc’’

Podziękowania dla Pani Małgorzty Lasek za konsultacje plastyczne i pomoc w przygotowaniu dekoracji.
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnych : o historii teatru oraz drugiej , dokumentującej realizację projektu.

 TEATR W PIGUŁCE
 ŚWIAT NA SCENIE
 
Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Wolontariat


MAPA KULTURY

 

KOMISJA EUROPEJSKA


 

FRSE

Erasmus+

eTwinning

KOŁO MUZYCZNE


 

KOŁO EKOLOGICZNE

 

WERSJE JĘZYKOWE

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości