Projekt "Baczyński" Drukuj
Rok 2021 ogłoszony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie ,,Baczyński”.

Celem projektu jest m.in. upamiętnienie setnej rocznicy urodzin poety, kształtowanie świadomości patriotycznej i obywatelskiej, zainteresowanie uczniów poezją czasów II wojny światowej, historią i dziedzictwem kulturowym.

Inicjatorem projektu jest I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie. Patronat honorowy objęło Muzeum Powstania Warszawskiego. Pomysł zyskał także akceptację Pełnomocnika Rządu do spraw Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Przystępując do projektu, zobowiązujemy się do zrealizowania w podanym terminie (styczeń 2021 – czerwiec 2021) działań o charakterze kulturalnym, poświęconych  życiu i twórczości K. K. Baczyńskiego. Rezultaty pracy publikowane będą na Facebooku (Grupa Projekt "Baczyński") oraz na stronie internetowej naszej szkoły.

Zapraszam uczniów do upamiętnienia setnej rocznicy urodzin poety poprzez udział w zaplanowanych wydarzeniach.
M. G.