E-learning

 

NASZE SUKCESY

 

SOCRATES


 

WAŻNE STRONY

Bezpieczna Szkoła

http://bezpieczna-szkola.com/bezpieczna-szkola-2012-i-tura.html

BIP

SONDA

Co najchętniej robisz w czasie wolnym?
 
Rekrutacja do przedszkola i I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 PDF Drukuj Email
Terminy rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Mielec:
  • do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:
    od 15 do 26 lutego 2021 r.
  • do klas I-szych szkół podstawowych:
    od 22 do 5 marca 2021 r.

 INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Chorzelowie ogłasza rekrutację do przedszkola  na rok szkolny 2021/2022. Dokumenty będą do pobrania w zakładce Rekrutacja lub w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 14.00. Rodzice  dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022.

W/w deklarację składa się w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu od 1 września 2021r.

Rekrutację do przedszkola przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.
Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na WNIOSEK rodzica/prawnego opiekuna dziecka. Rekrutacją do przedszkola objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat nie uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym.
W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w pierwszym terminie , przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

Wnioski składać można w sekretariacie szkoły lub wrzucając do skrzynki pocztowej  przy budynku szkoły głównej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLASY I

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia.
W przypadku wolnych miejsc w klasie I, mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Zgłosznia i wnioski do pobrania w zakładce Rekrutacja lub w sekretariacie szkoły.

 
Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Wolontariat


MAPA KULTURY

 

KOMISJA EUROPEJSKA


 

FRSE

Erasmus+

eTwinning

KOŁO MUZYCZNE


 

KOŁO EKOLOGICZNE

 

WERSJE JĘZYKOWE

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości