E-learning

 

NASZE SUKCESY

 

SOCRATES


 

WAŻNE STRONY

Bezpieczna Szkoła

http://bezpieczna-szkola.com/bezpieczna-szkola-2012-i-tura.html

BIP

SONDA

Co najchętniej robisz w czasie wolnym?
 
Ubezpieczenie uczniów 2020/2021 PDF Drukuj Email
Drodzy Rodzice!

W porozumieniu z Radą Rodziców podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu, na terenie szkoły, ubezpieczania uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków od nowego roku szkolnego. Przypominam, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia.
    Decyzja nasza podyktowana jest  następującymi względami:
•    wejściem przepisów związanych z RODO dotyczących udostępniania danych osobowych uczniów ubezpieczycielowi,
•    stanowiskiem, że w ubezpieczeniach proponowanych Rodzicom przez szkoły wydaje się, że to Rodzic jest stroną umowy – to On ubezpiecza swoje dziecko i to On płaci składkę ubezpieczeniową,
•    w odniesieniu do powyższego, formalnie rzecz biorąc, umowa na ubezpieczenie uczniów w szkole zawierana była między Towarzystwem Ubezpieczeniowym a Szkołą, która pośredniczyła w przekazywaniu danych osobowych uczniów,
•    z punktu widzenia prawa zagwarantowana przez art. 353 Kodeksu Cywilnego swoboda zawierania umów jest respektowana w umowie między Towarzystwem Ubezpieczeniowym a Szkołą, trudno się w tej umowie dopatrzeć swobody w relacji Towarzystwo Ubezpieczeniowe – Rodzic,
•    dotychczas rodzice akceptowali jedynie warunki ubezpieczenia wybrane przez Radę Rodziców.
Przypominamy, że obligatoryjny pozostaje jedynie wymóg ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia przy organizacji wycieczek i imprez zagranicznych.
Wychodzimy jednak z założenia, zgodnie z naszym „Regulaminem organizacji wycieczek szkolnych”, że każda dodatkowo organizowana forma aktywności dzieci związana z krajową wycieczką wyjazdową będzie objęta  ubezpieczeniem przez organizatora. Dlatego rekomendujemy ubezpieczenia takich wycieczek w formie bezimiennej.
Reasumując każdy Rodzic będzie samodzielnie ubezpieczał dziecko  podpisując  indywidualnie z wybranym przez siebie Towarzystwem Ubezpieczeniowym  umowę mając możliwość dostosowania pakietu i formy ubezpieczenia do własnych potrzeb i kryteriów.
 
Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Wolontariat


MAPA KULTURY

 

KOMISJA EUROPEJSKA


 

FRSE

Erasmus+

eTwinning

KOŁO MUZYCZNE


 

KOŁO EKOLOGICZNE

 

WERSJE JĘZYKOWE

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości